Lankomumo apskaitos sistemos


Žmogiškųjų resursų valdymas ir kontrolė. Organizacijose, ypač didelėse, prireikia tikslios laiko kontrolės. Ar darbuotojas/mokinys laiku atėjo į darbą/mokyklą? Ar darbuotojas neviršija nustatyto pietų pertraukos laiko? Tėvams svarbu, ar vaikas nepabėgo iš pamokos? Ar tikrai asmuo dirbo tiek viršvalandžių, kiek pareiškia? Ar klientai išnaudojo visą pasirinktos paslaugos laiką sporto klube? Šie klausimai kyla ne vienoje paslaugų sferos įmonėje ar švietimo įstaigoje. Darbuotojo ir darbdavio pasitikėjimas bei patenkintas klientas. Sprendimas – laiko apskaitos sistemos.

„SS Solutions“ laiko apskaitos sistemos pritaikomos švietimo įstaigose (mokyklos, universitetai, vaikų darželiai) bei paslaugų sektoriuje (sporto klubams ir kt.)

Laiko apskaitos sistema tai:

• Kortelė, biometrinis skaitytuvas arba prietaisas, skirtas įvesti special kodą, kuris registruoja vartotojus: darbuotojus, mokinius, klientus ir t.t.

• Skirtingi laiko apskaitos sistemos metodai pagal konkrečios organizacijos darbo specifiką.

• Įdiegus laiko apskaitos sistemą vartotojai (darbuotjai, mokiniai, klientai) ateidami į darbą/mokyklą/ pradėję naudotis paslauga ir išeidami iš darbo/mokyklos ar baigdami naudotis paslauga, turės registruotis naudodami kodą, kortelę ar savo piršto atspaudą.

Įdiegus laiko apskaitos sistemą  kiekvienam vartotojui arba vartotojų grupei galima sukurti skirtingus darbo/paslaugos vartojimo grafikus. Atsiranda galimybė fiksuoti daugiau informacijos apie registracijas. Naudojant vieną iš identifikavimo būdų lengva fiksuoti darbuotojų bei kleintų judėjimą: pietų pertraukos ir viršvalandžių metu, susitikimo ar išvykimo trukmę ir tikslą, paslaugos naudojimo trukmę. Sistema mėnesio pabaigoje paruošia skirtingas ataskaitas: lankomumo, vėlavimo, viršvalandžių ir t.t.

Galimas realių laiko apskaitos duomenų eksportavimas į darbo užmokesčio ir laiko, lankomumo ataskaitas, naudojamas Lietuvoje. Automatizuotas laiko apskaitos sistemos valdymas – kai laiko apskaitos sistemos administravimas vyksta iš tos pačios darbo užmokesčio, personalo ir darbo laiko programos.