Posėdžių registravimo sistema


Efektyviai dirbti lengviau su posėdžių registracijos sistema. Duomenų bazėje užsiregistravusiam vartotojui  kortele ar pakabuku palietus skaitytuvą automatiškai fiksuojamas įvykis – identifikuojamas atvykęs asmuo, jo atvykimo laikas, data.   

Sistema valdoma per lietimui jautrų ekraną. Sistemoje paprašius rakto, jį paduoda budintis asmuo.

Naudojant  posėdžių registracijos sistemą, yra galimybė formuoti skirtingas metodines grupes (pvz. mokytojų tarybos, metodinės-kūrybinės grupės, klasių vadovų ir pan.) su joms priklausančiais vartotojais.

Sistemoje registruojant posėdį ir pasirinkus grupę, pagal ją yra formuojamas dalyvavusių ir neatvykusių (neprisiregistravusių) sąrašas.